คอมพิวเตอร์ให้เช่าสำหรับโรงเรียน

All in one Computer

ALL in one Computer คือ คอมพิวเตอร์ประเภท desktop ซึ่งได้รับการย่อขนาดอุปกรณ์ภายในเครื่องต่างๆ นำมาบรรจุกันไว้เครื่องเดียวกันจึงช่วยประหยัดเนื้อที่และน้ำหนักเบา

อ่านต่อ...คลิก


Desktop Computer

Desktop Computer คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับตั้งบนโต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์ประเภท Desktop Computer ส่วนใหญ่มักใช้เรียกคอมพิวเตอร์ส่วนบุคลหรือ PC คอมพิวเตอร์

อ่านต่อ...คลิก


Solar Roof Top

Solar Roof Top ระบบ On-Grid คือ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดต่อเชื่อมระบบสายส่งจากการไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าระบบนี้ จะมีแผงโซลาร์เซลล์ สำหรับกำเนิดไฟฟ้า ต่อเข้ากับ กริดไทอินเวอร์เตอร์ เพื่อแปลงจากไฟกระแสตรง เป็นไฟกระแสสลับ เพื่อต่อกับระบบไฟ เพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ร่วมกับระบบไฟของการไฟฟ้า

อ่านต่อ...คลิก


Copyright © ccccomputer.net All rights reserved