รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 10
             -ราคาเช่า 2,000/1 เครื่อง/6 เดือน
             -ราคาเช่า 2,500/1 เครื่อง/6 เดือน
             -ราคาเช่า 3,000/1 เครื่อง/6 เดือน
             -ราคาเช่า 3,500/1 เครื่อง/6 เดือน
             -ราคาเช่า 4,000/1 เครื่อง/6 เดือน
             -ราคาเช่า 4,500/1 เครื่อง/6 เดือน
             -ราคาเช่า 5,000/1 เครื่อง/6 เดือน

             *เช่าตั้งแต่ 20 เครื่องขึ้นไป
             แถมฟรีเครื่องคอมพิวเตอร์สำรองใช้ 1 เครื่อง
             *เช่าตั้งแต่ 40 เครื่องขึ้นไป
             แถมฟรีเครื่องคอมพิวเตอร์สำรองใช้ 1 เครื่อง
             แถมฟรีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับครู 1 เครื่อง

             *ทุกรายการฟรี อุปกรณ์ network พร้อมติดตั้ง และบริการบำรุงรักษา เดือนละ 2 ครั้ง
             ฟรีโปรแกรมสื่อการเรียนสำหรับอนุบาล 1-3 ประถมฯ 1-6 และเกมส์เพื่อการศึกษา อีกมากมาย พร้อมระบบ

หมายเหตุ
สำหรับโรงเรียนเอกชนเท่านั้น โรงเรียนรัฐบาล กรุณาติดต่อที่ Tel:0924535591,0619616635
สอบถามเพิ่มเติม E-Mail:ccccomputer.m@gmail.com