คอมพิวเตอร์ให้เช่าสำหรับโรงเรียน
คุณธรรม นำการค้า พัฒนาสู่สังคม

บริการ(service)หลังการติดตั้ง เดือนละ 2 ครั้ง (ต้นเดือน,ปลายเดือน)

ติดตั้งระบบ NETWORK LAN พร้อม HUB-Switch ฟรี

อุปกรณ์ Computer เปลี่ยนฟรีทุกชิ้น กรณีเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน
บริการทำเว็ปไซต์ "ฟรี" Domain Name,เนื้อที่ไม่จำกัด

ออกแบบหน้า Home Page (เว็บไซต์สำเร็จรูป)พร้อมแนะนำวิธีใช้งาน
     -อัพเดทข่าวสาร เกี่ยวกับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
     -อัพโหลด รูปภาพ กิจกรรมต่างๆขึ้นหน้าเว็บได้อย่างง่ายดาย

โปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows,Office,โปรแกรมสื่อการเรียน อนุบาลถึงประถมศึกษา


โปรแกรมสื่อเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้สำหรับ อนุบาล-ประถมศึกษาที่ครบถ้วนทุกกลุ่มสาระ ด้วยเนื้อหาปรับปรุงใหม่ล่าสุด 2557 ช่วยเพิ่มทักษะความสามารถ และสติปัญญาสำหรับเด็ก
     -ภาษาและวรรณกรรม
     -วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
     -สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
     -สังคมและความเป็นมนุษย์
     -โลก ภูมิภาคและอาเซียน
     -ชีวิตกับโลกของงาน
     -ทบทวนเนื้อหา เตรียมสอบ วัดผล ครบทุกกลุ่มสาระ
     -น้องๆได้เลือกแบบเรียนตามความต้องการได้
     -ทำให้น้องๆสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นในหน่วยการเรียน
     -สามารถเห็นภาพการ์ตูนที่คล้ายของจริง เพื่อให้ง่ายต่อการคิดสังเกตุ และจดจำ
     -ติวแนวข้อสอบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
     -ระบบการเรียนรู้แบบบูรณาการสามารถทดสอบวัดผลก่อนสอบจริงด้วยระบบจับเวลาพร้อมเฉลย

โปรแกมควบคุมระบบเครือข่าย
     -สามารถควมคุมเครื่องทั้งห้อง โดยใช้เพียงเครื่องเดียว(เครื่องแม่)
     -สามารถควมคุมการใช้งานของนักเรียน(เครื่องลูก)
     -สามารถเป็นสื่อในการสอนผ่านหน้าจอเครื่องแม่ได้ทันที

ระบบป้องกันภัยจากผู้ใช้งานและผู้เรียน โดยระบบจะป้องกันที่ Drive C:OS และโปแกรมทั้งหมด และแบ่ง Drive D: เอาไว้ save งานหรือเก็บข้อมูล อีกส่วนหนึ่ง และโปรแกรมป้องกันไวรัสจะ Auto Update เพื่อป้องกัน Drive D: อีกทางหนึ่งเพื่อให้หมดกังวลเรื่องไวรัสและการลบข้อมูลต่างๆโดยไม่ตั้งใจ และWindows Destop จะเหมือนกันทุกเครื่องเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่เพื่อสะดวกแก่การใช้งานทุกภาคส่วน เช่น นักเรียน ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง พร้อมด้วยการป้องกันเว็บไซต์ที่ไม่พึงประสงค์ สื่อลามกอนาจาร เป็นต้น

โปรแกรมแก้ไขเครื่อง Online สำหรับ Server
     -สามารถควมคุมเครื่องผ่านระบบเน็ตเวิร์คระยะไกลได้
     -สามารถแก้ไข ระบบซอฟต์แวร์ ที่ ไม่สามารถใช้งานได้ให้กลับปกติ
     -สามารถส่งไฟล์ ข้อมูลผ่านเครื่อข่ายได้